Δημοσιεύσεις

Διδάσκοντες

Η κατευθυνση παρέχει ένα συνδυασμό διαλέξεων από έμπειρο και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Περισσότερα

Συνεργασίες

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος αναπτύσσονται συνεργασίες με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς ή επαγγελματικούς φορείς.

Περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Περιηγηθείτε στις δημοσιεύσεις των μελών της κατεύθυνσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

Περισσότερα